7149672f92e9536220b6ee138a37aebcWij  kijken wij terug op een succesvolle crowdfundingperiode. Het is gelukt om binnen 45 dagen ruim €10.000 bij elkaar te sprokkelen. Hiervoor willen we de donateurs, de winkeliers en de kinderen die ruim €3000 bij elkaar hebben gerend tijdens de sponsorloop hartelijk bedanken!

Tevens is de opdracht voor het bouwen van de hal gegunt. Dit maakt samen met de inmiddels door de gemeente Midden-Delfland verleende vergunning dat we vol door kunnen gaan met de voorbereidingen.

De komende weken zullen wij ons ook bezighouden met het verwerken van de tegenprestaties voor de bijdragen. Heeft u gedoneerd? Dan kunt u binnenkort bericht van ons verwachten.

Zijn we er? Nee. Iedere euro die nog binnen komt kunnen we gebruiken. Dit betekend namelijk dat we minder een beroep hoeven te doen op andere gelden. En dit komt weer ten goede van de jeugdleden. U kunt altijd een donatie doen aan Stichting Scouting Den Hoorn door een storting te doen op onze rekening NL12 RABO 0320 4774 60. De tegenprestaties blijven staan!

 

Om uw donatie niet zomaar aan ons voorbij te laten gaan willen wij u een kleine tegenprestatie aanbieden:

Donatie van €5-, tot €49-,

 • Eervolle vermelding op onze website. Wij zijn u erg dankbaar en zullen uw naam op onze website noemen.

Donatie van €50-, tot €99-,

 • Eervolle vermelding op onze website;
 • Naam op “Wall of fame”, in het nieuwe gebouw zullen wij een bord ophangen ter ere van onze donateurs. Uw naam kan hier ook op komen te staan! 

Donatie van €100 tot €499

 • Eervolle vermelding op onze website;
 • Naam op “Wall of fame”;
 • Schuittocht voor 1-persoon. U vaart een middag met andere donateurs mee op onze schuit (boot) door het Westland voorzien van een hapje en drankje.  

Donatie van €500-, tot €999-Kaagcup

 • Eervolle vermelding op onze website;
 • Prominent op officiële plaquette in het gebouw (bedrijfslogo mogelijk);
 • Schuittocht of zeilcursus voor twee personen.

Meer dan €1000-,

 • Eervolle vermelding op onze website;
 • Prominent op officiële plaquette;
 • Halve dag schuit tot beschikking inclusief kapitein(en) of een halve dag zeilcursus voor vier personen.