Hoe staat het met de nieuwbouw? Die vraag krijgen we regelmatig van belangstellende (ouders, toekomstige buren et cetera.) In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken.

Bestemmingsplanwijziging

Wat komt er veel kijken bij de nieuwbouw! De afgelopen tijd hebben verschillende zaken veel aandacht gevraagd. Zo heeft het stuk grond dat Scouting Den Hoorn toegewezen heeft gekregen op het sportpark, een sportbestemming. Scouting valt onder recreatie, en daarom is er een toevoeging nodig aan het bestaande bestemmingsplan. Omdat daaraan allerlei termijnen hangen, zal dit even gaan duren. Pas daarna kan de gemeente formeel het besluit nemen over de locatie en over een financiële bijdrage voor de nieuwbouw.

 

Watercompensatie

Ondertussen is naar voren gekomen op de aangewezen locatie watercompensatie nodig is voor de nieuwbouw. Zoals bekend hebben we de laatste jaren vaker te maken met extreme regenval. Daarom wil het Hoogheemraadschap Delft voldoende water kunnen bergen. Wanneer er grond wordt bebouwd, kan er minder regenwater weglopen in de grond. De regels vereisen dan dat dit wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld door sloten breder te maken of een ondergronds watersysteem aan te leggen. Dit betekent dat Scouting Den Hoorn compenserende maatregelen moet treffen, voordat nieuwbouw wordt toegestaan.

Op zichzelf is er op het sportpark Den Hoorn voldoende waterberging. Maar in de hoek waar Scouting Den Hoorn is gepland, ontstaat met de nieuwbouw een tekort. Dit kan gedeeltelijk worden gecompenseerd met halfbestrating (i.p.v. dichte bestrating) en verbreding van een sloot, maar niet helemaal. Er zijn andere oplossingen, maar die zijn heel kostbaar. Daarom zijn we in gesprek gegaan met het Hoogheemraadschap over gedeeltelijke dispensatie. Inmiddels is bekend dat deze wordt verleend.

Financiën

Voor de nieuwbouw is ca. 380.000 euro nodig. Scouting Den Hoorn kan een deel zelf inbrengen, maar het merendeel van het benodigde geld zal elders vandaan moeten komen. De gemeente Midden-Delfland zal worden gevraagd om een bijdrage, evenals een bankgarantie. Verder zijn we druk bezig met fondsenwerving. Inmiddels is er bij drie fondsen een aanvraag ingediend voor een bijdrage. Dit zijn Fonds 1818, Stichting Boschhuysen en stichting Loswal de Bonnen. Mogelijk worden ook nog andere fondsen aangezocht. Verder zijn er gesprekken met de Rabobank en Fonds 1818 over de mogelijkheden voor een hypotheek. Hieruit komen ook weer nieuwe actiepunten uit voort, zoals het overleggen van financiële cijfers, achterhalen van de geldende verenigingsstatuten et cetera.

P.S. Vergeet u niet dat u Scouting Den Hoorn gratis kunt sponsoren door uw online aankopen te doen via www.sponsorkliks.com of de link op scoutingdenhoorn.nl? Download de plug-in om het uzelf gemakkelijker te maken. Hiermee heeft Scouting Den Hoorn al meer dan 980 euro opgehaald en dat kan nog veel meer worden!

Stakeholders

Uiteraard is het belangrijk dat we alle betrokken partijen goed informeren over onze plannen. De afgelopen periode hebben we de omwonenden van de nieuwe locatie persoonlijk ingelicht. Ook is er gesproken met Sportpark Den Hoorn, onder meer over de ontsluiting van het nieuwe scoutinggebouw. Tot nu toe is er een toegangsweg gepland vanaf het parkeerterrein op het Sportpark in de hoek van de handbal.

Planning

In december hebben we gemeld dat zo medio 2017 de eerste palen de grond in konden gaan. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat al gauw een jaar later, in 2018. Dat betekent dat we dus zeker nog een jaar nog op de huidige stek zitten. We houden u op de hoogte! Hebt u vragen of opmerkingen over de nieuwbouw? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..